Ved sygdom og ferie

Ved sygdom:

Sygemeld inden kl. 8.30

Raskmeld inden kl. 18.00 aftenen før

VIGTIGT: Lad barnet blive ordentlig frisk, da et svagt immunforsvar er mere modtageligt for ny sygdom og for at undgå sygdom i dagplejen. Det vil i praksis sige, at barnet skal være rask en dag derhjemme, før det igen kommer tilbage i dagplejen. Denne forholdsregel kommer ikke blot dit eget barn til gode, men forebygger også den konstante smittespredning i børnegruppen

Hvis vi bliver syge
Skulle det ske at en af os bliver syg, kan vi jo kun tilbyde pasning for den ene halvdel af børnene, og  I har selv ansvaret for at finde anden pasningsmulighed. Vi vil dog altid forsøge at finde en vikar.

Sygemelding vil ske hurtigst muligt og senest mellem kl. 6.00 - 6.30, så I har mulighed for at finde anden pasning. Raskmelding sker senest aftenen før kl. 18.00.

FERIEPLAN LILLEBJØRN 2015 - 16