Sikkerhed

Sikkerhed - Den økologiske dagpleje LillebjørnTilsyn
Dagplejen i Skanderborg Kommune vil komme på uanmeldte såvel som anmeldte besøg på samme vis som ved kommunale dagtilbud. Den tilsynsførende står til rådighed både over for jer som forældre og for os som dagplejere.

Forsikring
Sørg for at jeres børn er forsikret. Hvis jeres barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det jeres egen forsikring, der dækker.