Betaling 2015

Forældre-/egenbetaling
Uanset alder               2.557 kr.

Kommunalt tilskud
For de 0-2 årige:         5.443 kr.
For børn over 3 år:      3.642 kr.

Betaling i alt til dagplejer
For de 0-2 årige:      8.000  kr/md
For børn over 3 år:   6.199  kr/md

Egenbetalingen og det kommunale tilskud reguleres hvert år i januar måned. Det kommunale tilskud søger I fra kommunen under fritvalgsordningen.

Ansøgningsskema kan udskrives fra kommunens hjemmeside eller udfyldes og sendes direkte med digital underskrift under kommunens selvbetjeningsside. Vælg ansøgningsskemaet til privat pasning. Tilskuddet vil blive udbetalt fra kommunen til jer til den 1. i måneden. Jeg ønsker betalingen for pasning af jeres barn forudbetalt til den 2. dag i måneden.
Se mere information på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

OBS! Vær opmærksom på ved anden hjemkommune end Skanderborg, at det er jeres egen kommune I søger tilskuddet fra og at jeres egenbetaling her i dagplejen, da kan komme til at se anderledes ud. Undersøg jeres hjemkommunes informationer vedrørende pasning i anden kommune.

Prisen inkluderer:

  • Økologisk kost
  • Miljøvenlige engangsbleer
  • Mandelolie til skånsom rensning ved irriteret hud
  • Weleda zinksalve
  • Solcreme